SinaThout1 -jpg Early-smallIntroPicture


The following article may be found under :
türk aynstayni
Oktay Sinanoglu Kitabi
Söylesi: E. Caykara
©Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Istanbul, Turkey, 2002.

Note: This text uses Unicode UTF-8 inserts.
It may not print correctly under ASCII systems,
depending on the printer and/or its setup.
This text will be presented in German and in English in a few weeks.
Oktay SinanoğluTurkScene1.jpg
TR_a1.gif    HEP BUGÜN VE YARINLA MEŞGUL OLDUM


Geriye bakmak âdetim değildir. Hep bugün ve yarınla meşgul oldum. Onun için geçmiştekileri anlatmaktan memnun olduğumu söyleyemem. Ayrıca kendimden bahsetmek de anlayışıma aykırı. Bir dergi, gazete, radyo veya TV soyleşı yaptığı zaman kendimi, hatta özel hayatımı anlatmamı isterler. Bunu hiç yapmam ve derim ki: "Ben sizinle bu söyleşiyi, halkımıza, gen çlerimize bazı önemli meseleleri, Batı’nın Türkiye’nin başına yıllardır sinsi sinsi ne çoraplar örmekte olduğunu, bunlara karşı nasıl tedbir almamız gerektiğini, bilimde, teknikte, eğitimde, ve hatta, bunların hepsinin temelde dayandığı dış siyasette Türkiye’nin nasıl kendine özgü hedefleri olabileceğini, oralara doğru, dünyadaki güçler arasında denge sağlayarak nasıl hem küresel, hem de bağımsız, onurlu, şerefli, ulusumuzu köle olmaktan koruyacak, refaha ve huzura kavuşturacak bir yolda yürü yebileceğimizi, bugünkü vahim durumumuzdan sıyrılmak için yeniden Kuvayı Milliye ve Atatürk ruhunu nasıl canlandırmamız gerektiğini duyurmak için yapıyorum."

İşte bu kitabın hazırlanmasına, önümde yığılmış bilimsel araştırmalar için sarf edilmesi gereken zamandan ödünç alma pahasına razı oluşum da öyle. Gençlerin hem bilim yolunu tutmada, hem de önce ülkemiz ve ulusumuz, sonra insanlık için değer yaratmada, hızla ve dünyanın dört bucağında koşarken, ama sürekli temel hedeflere doğru giderken edindiğim deneyimleri, vardığım sonuçları kendi koşularında yararlı bulacaklarını sanıyorum. Haysiyetine, kendi kaderini kendisi belirleme azmine, cihanda hak ettiği şerefli, itibarlı yerine yeniden kavuşmuş bir Türkiye temennisiyle.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu         

11 Mayıs 2001 Cuma, Mühürdar, İstanbul         
spectral line


Home                               Index                               Up
http://www.quantum-chemistry-history.com
Copyright © July 11, 2002 by U. Anders, Ph.D.
e-mail Udo Anders : udo39@t-online.de

Last updated : Nov. 12, 2002 - 12:51 CET